Blik op Werk Keurmerk en WAI (Work Ability Index)

Diny van den Bout, Blik op Werk keurmerk

 

 

 

 

Bewijs voor kwaliteit

Wanneer een bedrijf stelt dat er kwaliteit wordt geleverd, dan moet dat ook worden gecontroleerd en aangetoond. Als netwerkpartner van id Plein B.V. (sinds 2004) beschik ik over het ‘Blik op Werk Keurmerk’. Dit houdt in dat ik tenminste jaarlijks word gecontroleerd op klant- en opdrachtgeverstevredenheid. Mijn resultaten zijn het bewijs van mijn kwaliteit.

In de jaarlijkse externe audits wordt getoetst op de aandachtsgebieden: doorlooptijden, eindresultaten, kwaliteit en ontwikkeling, organisatie en tevredenheid. Tot op heden scoorde ik op deze aandachtsgebieden steeds positief. Dit betekent dat Opvallend Jezelf is ingericht naar de eisen en normen van het kwaliteitskeurmerk Blik op Werk.

Tevreden klanten en opdrachtgevers

Ik vind het heel belangrijk dat klanten en opdrachtgevers tevreden zijn. Daar wordt regelmatig onderzoek naar gedaan. De resultaten vormen de basis voor een continue verbeterproces. Een beweging naar nog betere dienstverlening en nog betere kwaliteit.

Privacy- en klachtenreglement

De aanwezigheid van een privacyreglement en een inschrijving van de gegevensverwerking bij het College Bescherming Persoonsgegevens zijn een norm waaraan iedere keurmerkdeelnemer moet voldoen. Ook Opvallend Jezelf voldoet aan deze norm. Er is een goed privacyreglement geïmplementeerd. Hetzelfde geldt voor het klachtenreglement. Klachten handelen we altijd snel en correct af.

Werkvermogen en productiviteit

Opvallend Jezelf is WAI licentienemer. Hoe goed iemand zijn werk uitvoert, zowel geestelijk als lichamelijk, wordt het ‘werkvermogen’ genoemd. De Work Ability Index (WAI) geeft inzicht in het werkvermogen. Ten eerste inzicht voor de werknemer zelf. Daarnaast heeft een bedrijf baat bij een goed werkvermogen van werknemers. Het verhoogt de productiviteit, verlaagt de kans op uitval en verzuim. De WAI is als instrument uitstekend geschikt om preventieve maatregelen te nemen om duurzaam inzetbaarheid te vergroten.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft de relatie gelegd tussen werkvermogen en productiviteit. Aan de hand van de WAI score zie je wat de invloed is van werkvermogen op de productiviteit. Als je de productiviteit koppelt aan de loonkosten (of de omzet van je bedrijf) is te berekenen wat verminderd werkvermogen je bedrijf kost. Door gebruik te maken van de rekentool kun je zelf aan de slag.

Je werkvermogen kan veranderen.

Dit geldt voor zowel jonge als oudere ondernemers. De WAI geeft goed inzicht in je huidige en toekomstige werkvermogen. Door dit inzicht is het mogelijk om het tijdig passende maatregelen te nemen. Uiteindelijk zorgt dat er voor dat je langer met plezier en gezond kan werken.

De WAI is bovendien een van de beste middelen om werkvermogen te meten. De WAI is eenvoudig, praktisch, betrouwbaar en herhaalbaar. Het instrument is uitgebreid wetenschappelijk getest en heeft zijn nut ruimschoots bewezen. Een lage score op de vragenlijst geeft een verhoogd risico op verminderde inzetbaarheid in de toekomst. Ook is gebleken dat de validiteit en betrouwbaarheid van de WAI goed zijn.

De WAI biedt de kans om iemands langdurige inzetbaarheid nauwkeurig in kaart te brengen. Op grond daarvan kun je tijdig maatregelen nemen die uitval voorkomen en arbeidsongeschiktheid verminderen. De WAI is slechts een ondersteunend middel en geen doel op zich. Om de toepassing van de WAI succesvol te maken, is het verder essentieel dat duurzame inzetbaarheid hoog op je agenda staat.