✔ Diny van den Bout, ondernemerscoach

Praktijkvoorbeeld van een ondernemer die bijna te lang bleef doorploeteren.

Via een email vroeg deze ondernemer of ik dacht dat ik hem kon helpen en zo ja, hoe. Hij stuurde een mail op aandrang van zijn echtgenote, die zich zorgen maakte, maar twijfelde ernstig aan het nut van coaching. Hij schreef:

“Om iets aan de stress te doen heb ik (lach niet):

  •  Een hbo-studie psychologie gevolgd
  • Een aantal sessies contextuele therapie gehad
  • Drie jaar psychotherapie gevolgd
  • Een half jaar wandel coaching gedaan

Het laatste halve jaar slaap ik nauwelijks, tenzij dan m.b.v. een inslaappil of een melatoninepilletje. Het is voornamelijk om deze reden dat mijn vrouw zich zorgen maakt.”

Op zijn vraag ik dacht hem te kunnen helpen en zo ja, hoe, heb ik geantwoord dat ik niet dacht, maar zeker weet dat ik hem kan helpen, maar dat ik zeker niet ga vertellen hoe. De reden dat ik hem niet vertel “hoe”is  dat hij al een indrukwekkende tijd bezig met het “hoe”, al zijn patronen kent en er expert in is geworden. Mijn kracht ligt in het laten krijgen van inzicht en laten ervaren van wat je nog nier eerder als mogelijk alternatief is opgevallen.

Tijdens het eerste gesprek is de aandacht vooral uitgegaan naar het aanleren van vaardigheden om met aandacht de interactie tussen lichaam en geest te observeren. Deze ondernemer is gewend om alles wat hij doet en denkt in zijn leven langs de maatlat van zijn strenge religieuze overtuigingen te leggen en daar eindeloos mee in de weer te zijn. Door zo volledig op te gaan in zijn gedachten, spande hij onbewust allerlei spieren aan, waardoor hij een houding had ontwikkeld die stress opleverde. Door meer de aandacht te verleggen naar het ontspannen van spieren en een goede lichaamshouding kreeg hij de vrijheid om minder in zijn denkwereld op te gaan.

Als huiswerkopdracht moest hij 2 weken lang iedere dag tenminste 3 ervaringen noteren die vreugde of dankbaarheid bij hem opriepen. Deze opdracht riep enorm veel weerstand bij hem op. Na een intensieve reflectie op het nut van deze weerstand, besloot hij toch om zijn uiterste best te doen om aan mijn verzoek te voldoen.

Tijdens het tweede gesprek (in totaal vonden slechts 2 gesprekken, elk van 2,5 uur aaneengesloten plaats) ontstond als vanzelf het inzicht dat niet zijn werk of de omstandigheden stress veroorzaakten, maar zijn kijk erop. Hij sprak zijn verbazing uit dat hij dit niet veel eerder had ingezien. De huiswerkopdracht had hij consciëntieus uitgevoerd. Het was hem opgevallen dat het hem minder moeite kostte dan hij van tevoren verwachtte en dat hem gaandeweg steeds meer zaken opvielen die hem blij en dankbaar maakten.

Ook tijdens dit gesprek is met name aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden om de aandacht te focussen op ontspanning en welbevinden. Daags na afloop van dit korte traject belde de ondernemer me op. Hij vertelde me geen inslaappillen meer te gebruiken. Zijn echtgenote had hem verteld dat ze blij was dat hij weer aandacht voor haar had. Hij uitte zijn verbazing dat 2 gesprekken hem veel meer hadden opgeleverd dan alle therapie die hij de afgelopen jaren had gehad.